Galerie

 • Kartenausgabe

  Kartenausgabe

  238
  0
  0
 • Tageskarte

  Tageskarte

  240
  0
  0
 • Slippen

  Slippen

  275
  0
  0
 • Zupfstellung

  Zupfstellung

  177
  0
  0
 • Renke im Drill

  Renke im Drill

  191
  0
  0
 • Renkenmakro

  Renkenmakro

  174
  0
  0
 • massige Renke im Drill

  massige Renke im Drill

  171
  0
  0
 • Renkenfänger

  Renkenfänger

  257
  0
  0
 • Das bin ich

  Das bin ich

  • Angi0570
  196
  0
  0
 • Freitag der 13.

  Freitag der 13.

  • Just
  122
  0
  0
 • Karpfen aus dem Schmuttersee

  Karpfen aus dem Schmuttersee

  141
  0
  0
 • Saibinge

  Saibinge

  124
  0
  0
 • Saiblinge

  Saiblinge

  402
  0
  0
 • Schliersee Ostermontag 1

  Schliersee Ostermontag 1

  142
  0
  0
 • Schliersee Ostermontag 2

  Schliersee Ostermontag 2

  110
  0
  0