Galerie

 • Kartenausgabe

  Kartenausgabe

  225
  0
  0
 • Tageskarte

  Tageskarte

  226
  0
  0
 • Slippen

  Slippen

  259
  0
  0
 • Zupfstellung

  Zupfstellung

  162
  0
  0
 • Renke im Drill

  Renke im Drill

  174
  0
  0
 • Renkenmakro

  Renkenmakro

  158
  0
  0
 • massige Renke im Drill

  massige Renke im Drill

  155
  0
  0
 • Renkenfänger

  Renkenfänger

  241
  0
  0
 • Das bin ich

  Das bin ich

  • Angi0570
  179
  0
  0
 • Freitag der 13.

  Freitag der 13.

  • Just
  106
  0
  0
 • Karpfen aus dem Schmuttersee

  Karpfen aus dem Schmuttersee

  125
  0
  0
 • Saibinge

  Saibinge

  104
  0
  0
 • Saiblinge

  Saiblinge

  381
  0
  0
 • Schliersee Ostermontag 1

  Schliersee Ostermontag 1

  123
  0
  0
 • Schliersee Ostermontag 2

  Schliersee Ostermontag 2

  93
  0
  0